Sản phẩm #2

Giá đặc biệt
Mã số sản phẩm: AD2
Giá cũ: 105,00 ₫
Giá chưa gồm VAT: 95,00 ₫
Giá bao gồm VAT: 95,00 ₫
Tiết kiệm: 10,00 ₫ (9%)

Đây là sản phẩm mẫu thứ 2.