Sản phẩm #3

Giá đặc biệt
Mã số sản phẩm: AD4
Giá cũ: 125,00 ₫
Giá chưa gồm VAT: 100,00 ₫
Giá bao gồm VAT: 100,00 ₫
Tiết kiệm: 25,00 ₫ (20%)

Đây là sản phẩm mẫu thứ 2.